Naše firma se specializuje na dodávku testovacích etalonů pro detektory kovů a rentgenové inspekční systémy, detekovatelných předmětů, chytrého těsnění a rentgenových zástěrek do všech provozů.

Základním požadavkem systémů certifikace bezpečnosti potravin je, že jsou vyžadovány a zavedeny detekční systémy (detektory kovů, nebo rentgenové inspekční zařízení). Tyto systémy umožňují detekovat a vyřadit výrobek, který obsahuje nežádoucí kovové, nebo dostatečně husté kontaminanty jako např. sklo, kamení apod.

Ve výrobní praxi se však vyskytuje celá řada dalších předmětů, které svými úlomky, nebo částmi mohou způsobit proniknutí do výrobku, avšak jsou díky svému složení a povaze nezachytitelné pomocí výše zmiňovaných detekčních systémů. V současné době neexistuje spolehlivá detekční technologie, která by odhalila přítomnost zejména plastových kontaminantů.

Naše společnost vám nabízí jednoduché řešení anglické firmy Detectamet ve formě DETEKOVATELNÝCH PŘEDMĚTŮ, které nahrazují jejich nedetekovatelné ekvivalenty.

Můžeme také zajistit zakázkovou výrobu nestandardních prvků a součástí z detekovatelného plastu.